Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

09:23 07/07/2021

Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với tổng cộng 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 sở, ban, ngành tỉnh.

Cụ thể như sau:
1. Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động.
- Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử- văn hóa, tượng đài (4 tại chổ).
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.
- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (trong trường hợp hết hạn sử dụng).
- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.
4. Sở Công Thương
- Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông báo hoạt động khuyến mại.
- Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất).
- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.
- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.
- Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.
- Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.
- Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký.
- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.
- Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Thủ tục cho phép họp báo (trong nước).
7. Sở Xây dựng
- Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.
- Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trong trường hợp mất, hỏng, hết hạn).
- Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III (do lỗi cơ quan cấp).
- Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh.
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.
- Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).
- Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông,  lâm,  thủy  sản  (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất,  bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP).
9. Sở Y tế
- Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.
- Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.
- Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất.
- Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ.
10. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.
- Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học.
11. Sở Nội vụ
- Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.
12. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
13. Sở Ngoại vụ
- Thủ tục xin phép xuất cảnh.
14.  Bảo hiểm xã hội
- Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin thẻ BHYT.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2290/QĐ-UBND 29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.
 

Minh Tài – Sở Nội vụ (nguồn: Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online