CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA ĐỐI VỚI UBND HUYỆN AN PHÚ
Thanh tra

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA ĐỐI VỚI UBND HUYỆN AN PHÚ

10:46 09/11/2017

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở UBND huyện An Phú, Sở Nội vụ do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện An Phú về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng

sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; tôn giáo và thi đua, khen thưởng. Về phía lãnh đạo huyện có ông Nguyễn Ngọc Huynh – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị có liên quan.
        

                              Hình 1. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra.
Sau khi trực tiếp tiến hành làm việc, kiểm tra tại một số đơn vị, Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận số 1572/KL-SNV. Theo kết luận, Chủ tịch UBND huyện đã quan tâm triển thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; tôn giáo và thi đua khen thưởng.
Mặt khác, kết luận cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý biên chế, bổ nhiệm, kỷ luật, đánh giá phân loại viên chức, quản lý hồ sơ, công tác thi đua khen thưởng…, đồng thời cũng kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
                                        

                                                    Hình 2. Ông Nguyễn Ngọc Huynh – Phó Chủ tịch huyện phát biểu.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Ngọc Huynh – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến, giao bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

 

Ánh Thu - Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online