Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức
Công chức - Viên chức

Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức

03:05 08/07/2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Thông tư số 04/2005/TT-BNV)

Với một số nội dung mới, nổi bật như sau:

1. Về đối tượng: 
Thông tư mới đã điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng là “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP”.
2. Về thời gian tính nâng bậc lương (bao gồm thời gian được tính và thời gian không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương): 
Ngoài các thời gian được quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì thông tư 03/2021/TT-BNV bổ sung thêm các khoản thời gian sau: 
- Đối với thời gian được tính vào thời gian xét nâng bậc lương, là: thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Đối với thời gian không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương, là: 
+ Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).
+ Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
+ Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.
+ Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.
3. Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
Thông tư 03/2021/TT-BNVquy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (Trước đây, Thông tư 08/2013/TT-BNV chỉ quy định “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh).
Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên với công chức, viên chức và người lao động; các quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên…
Thông tư số 03/2021/TT-BNV sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tường Vi

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online