Tiếp đoàn Cải cách hành chính - BCĐ Cải cách hành chính tỉnh
Cải cách hành chính

Tiếp đoàn Cải cách hành chính - BCĐ Cải cách hành chính tỉnh

09:46 28/06/2017

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Công văn số 413/ĐKT ngày 15/6/2017 của Bao Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại An Giang, Thanh Hoá và Hải Phòng.

 
 

    Sáng ngày 27/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Bình tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Responsive image

PCT UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Bình

    Thành phần Đoàn Kiểm tra BCĐ CCHC Chính phủ bao gồm:
1. Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Chủ nhiệm VPCP, Thành viên Ban CĐCCHC của CP – Trưởng Đoàn.
2. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục KSTTHC, VPCP – Phó Trưởng đoàn;
3. Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ HC, VPCP;
4. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Hàm PVT, Vụ QHĐP, VPCP;
5. Ông Trần Văn Hai, Chuyên viên Vụ PL, VPCP.
6. Ông Hoàng Ngọc Anh, PVT Vụ CCHC, BNV;
7. Ông Nguyễn Đình Hào, Hàm PVT, Cục KSTTHC;
8. Ông Trần Quang Hồng, Trưởng phòng NC,  Cục KSTTHC;
9. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chuyên viên Phòng NC,  Cục KSTTHC;
10. Ông Vũ Tuấn Anh, PTB Ban Hành chính - Điện tử và Công báo, Cổng TTĐT.

 

Responsive image

Ông Nguyễn Xuân Thành  - Trưởng Đoàn

  

Responsive image

Ông Nguyễn Xuân Thành  - Trưởng Đoàn

  Đại diện Đoàn Kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Thành thông qua các nội dung làm việc với UBND tỉnh An Giang và đề nghị tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kết quả thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính06 tháng đầu năm 2017.
    

Responsive image

Ông Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở Nội vụ


    Ông Ngô Hồng Yến, đại diện BCĐ CCHC tỉnh An Giang thông qua báo cáo tóm tắt kết quả đạt được sau 06 tháng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời có những kiến nghị, đề suất với Đoàn Kiểm tra và các ngành các cấp Trung ương trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cải cách hành chính của tỉnh:
1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về mô hình của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện;
2. Đề nghị Đoàn Kiểm tra BCĐCCHC tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm điều chuyển bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh;
3. Đề nghị Đoàn Kiểm tra có ý kiến đến Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg đảm bảo thống nhất giữa các ngành và phù hợp với tình hình thực tế trong việc ứng dụng Chính phủ điện tử.
4. Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc đưa công chức của các cơ quan ngành dọc vào làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện, cấp tỉnh.
5. Đề nghị Đoàn Kiểm tra có ý kiến đến Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh Thông tư số 172/2012/TT- BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;
6. Đề nghị Đoàn Kiểm tra BCĐCCHC kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét không áp ISO đối với cấp xã và xem xét nên ngưng việc áp dụng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước.
    Tiếp đó, ông Nguyễn Hải Phan báo cáo kết quả kiểm tra thực tế việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND phường Mỹ Bình, UBND tp Long Xuyên và Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nhấn mạnh những kết quả đáng ghi nhận của tỉnh An Giang trong chỉ đạo, điều hành và những sáng kiến trong cải cách hành chính. Ngoài ra, đề nghị các ngành tham mưu khắc phục những vướng mắc gây ảnh hưởng và làm rào cản trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh.
    

Responsive image

Ông Nguyễn Hải Phan báo cáo kết quả kiểm tra thực tế

    Qua báo cáo của Đoàn Kiểm tra, từng cơ quan chuyên môn đã có những giải trình đến lãnh đạo tỉnh và Đoàn, đồng thời đưa ra những phương hướng giải quyết cũng như khắc phục những kiến nghị của Đoàn.

Responsive image

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo

 

Responsive image

Đại diện Sở Tư pháp báo cáo

 

Responsive image

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo

Responsive image


Đại diện Sở Công thương báo cáo

Đoàn Bảo Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online