Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)
Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)

04:24 14/03/2017

Thực hiện mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án “Phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” theo Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012.

Responsive image
 

     Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp lần đầu tiên đo lường sự hài lòng của người dân trên phạm vi cả nước và công bố vào ngày 26/4/2016. Tính đến tháng 12/2016 đã có 04 bộ, ngành và 32 tỉnh, thành phố triển khai công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là SIPAS).
    Nhằm đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Hội nghị do Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì. Phía đầu cầu tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh chủ trì.
     Theo đó, các Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức gồm các nội dung và tiêu chí đánh giá như sau:
    1. Chỉ số về tiếp cận dịch vụ
    - Dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về việc giải quyết thủ tục hành chính;
    - Thông tin tìm hiểu được về việc giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, chính xác;
    - Trang thiết bị tại nới giải quyết thủ tục hành chính hiện đại, đầy đủ;
    - Dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng các trang thiết bị tại nơi giải quyết thủ tục hành chính;
    - Nời ngồi chờ làm thủ tục hành chính tiện nghi, thoải mái.
    2. Chỉ số về thủ tục hành chính
    - Các quy định về thủ tục hành chính được công khai đầy đủ;
    - Hồ sơ làm thủ tục hành chính đơn giải, dễ kê khai;
    - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện.
    3. Chỉ số về công chức
    - Công chức giao tiếp lịch sự, đúng mực;
    - Công chức tận tình, chu đáo;
    - Công chức hướng dẫn rã ràng, dễ hiểu;
    - Công chức thành thạo, tuân thủ đúng quy định.
    4. Chỉ số về kết quả giải quyết thủ tục hành chính
    - Thông tin trên giấy tờ người dân nhận được đầy đủ, chính xác;
    - Đi lại 1 – 2 lần trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;
    - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả đúng hẹn;
    - Thời gian giả quyết thủ tục hành chính hợp lý;
    - Không trả thêm tiền ngoài phí / lệ phí;
    - Phí/ lệ phí hợp lệ;
    - Có phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết thủ tục hành chính;
    - Các hình thức phản ánh, kiến nghị do cơ quan hành chính nhà nước bố trí dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng;
    - Cơ quan hành chính nhà nước giải quyết phán ánh, kiến nghị của người dân có trách nhiệm.
    5. Chỉ số sự hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

ĐOÀN BẢO TOÀN – SỞ NỘI VỤ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online