Thông báo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Cải cách hành chính

Thông báo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

09:56 06/03/2019

Sở Nội vụ thông báo các đơn vị triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang”,
Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Theo coong văn số 327/SNV-CCHC ngày 06/3/2019 của Sở Nội vụ)
Thời gian để các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm, phê duyệt báo cáo, nhập dữ liệu vào phần mềm:
- Từ ngày 06/3/2019 đến hết 24 giờ 00 phút ngày 19/3/2019.
Hết thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa, không thể điều chỉnh, bổ sung kết quả tự chấm.
* Lưu ý:
Công tác tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định Chỉ số CCHC năm 2018 cấp sở, cấp huyện chỉ thực hiện 01 lần duy nhất, không gia hạn thời gian để tự chấm điểm và thẩm định lần 02. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn, đầy đủ một lần.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin phản hồi cho Sở Nội vụ, số điện thoại: 0293 957 049 để kịp thời giải quyết./.

Kèm theo công văn : Tải về

 

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online