Họp triển khai Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Cải cách hành chính

Họp triển khai Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

02:49 26/02/2021

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp triển khai một số nội dung của Kế hoạch nêu trên, do đồng chí Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Responsive image
 

    Đến tham dự buổi họp có sự tham dự của Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh VN tỉnh; Đại diện lãnh đạo, nhân viên Bưu điện tỉnh An Giang.

Responsive image

     Cuộc họp nhằm trao đổi nội dung liên quan việc phát và thu phiếu, hướng dẫn trả lời phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. Phối hợp giám sát, phúc tra kết quả phát và thu phiếu điều tra trên địa bàn tỉnh.

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online