Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Cải cách hành chính

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

04:33 10/04/2018

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 139/TB-VPUBND ngày 04/4/2018 về việc thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung cụ thể như sau:

Cơ quan, đơn vị, được kiểm tra bao gồm: Cấp tỉnh: Sở Tư pháp; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cấp huyện: 11 UBND huyện, thị xã, thành phố; Cấp xã: UBND xã Phú Hội huyện An Phú; UBND xã Phú Lâm huyện Phú Tân; UBND phường Vĩnh Mỹ thành phố Châu Đốc; UBND xã Đào Hữu Cảnh huyện Châu Phú; UBND xã Vĩnh Thành huyện Châu Thành; UBND phường Long Phú thị xã Tân Châu; UBND Thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn; UBND xã Tấn Mỹ huyện Chợ Mới; UBND xã An hảo huyện Tịnh Biên; UBND Thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn; UBND phường Mỹ Xuyên thành phố Long Xuyên.

Nội dung kiểm tra theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP, cụ thể như sau:

1) Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

2) Kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố;

3) Kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố;

4) Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính;

5) Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (cấp tỉnh, huyện);

6) Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (cấp tỉnh, huyện, xã);

7) Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

8) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công bố và giải quyết TTHC (ứng dụng phần mềm một cửa, công bố TTHC trên cổng thông tin điện tử - cung cấp dịch vụ công trực tuyến).

Thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra từ ngày 08/5/2018 đến ngày 05/6/2018.

Cách thức làm việc:Trực tiếp tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra. UBND cấp huyện cử 01 đồng chí đi chung với Đoàn Kiểm tra để làm việc tại cấp xã trước khi làm việc tại UBND huyện, thị xã, thành phố.

Nguồn: Thông báo số 139/TB-VPUBND ngày 04/4/2018

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online