Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

07:36 24/07/2019

Thực hiện Công văn số 364/UBND-TH ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung thông qua kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 22 tháng 7 năm 2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1217/SNV-CCVC về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. Theo đó:

     Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và để đảm bảo tính khả thi, phù hợp tình hình thực tế, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang (thay thế các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 và Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017).
    Thời hạn đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2019.
    Xem toàn văn dự thảo Nghị quyết
tại đây, Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND tại đây, Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND tại đây, Thông tư số 36/2018/TT-BTC tại đây.

 

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online