Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
Công chức - Viên chức

Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

01:34 30/05/2018

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

      Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách gồm 82 trường hợp thí sinh trúng tuyển vào các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh An Giang sau kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2017. Đồng thời, Giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo kết quả trúng tuyển đến các Sở,ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và thí sinh biết; hướng dẫn các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định tuyển dụng theo quy định./.

      (Tải Quyết định số 1179/QĐ/UBND kèm theo tại đây)

 

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online