Thông báo Danh sách số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Thông báo Danh sách số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang

09:17 29/05/2024

Hội đồng thi Thông báo đến thí sinh tham dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023

1. Lễ khai mạc kỳ thi:
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 31/5/2024 (thứ sáu), đề nghị thí sinh có mặt vào lúc 6 giờ 45 phút để ổn định tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường 150B (khu Hội trường), Trường Đại học An Giang. Địa chỉ: số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
2. Lịch tổ chức thi, danh sách theo số báo danh và phòng thi:
a) Buổi sáng: tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang
- Thi 02 môn, gồm: (1) môn Kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian làm bài 60 phút); (2) môn Tiếng Anh (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian làm bài 30 phút).
Đối với thí sinh dự thi lên ngạch cán sự, kế toán viên trung cấp không phải thi môn tiếng Anh.
- Lịch thi buổi sáng như sau:
+ Từ 08 giờ 00 phút đến 09 giờ 45 phút: thi môn kiến thức chung và môn tiếng Anh dành cho thí sinh dự thi lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.
+ Từ 10 giờ 15 phút đến 12 giờ 00 phút: thi môn kiến thức chung dành cho thí sinh dự thi lên ngạch cán sự hoặc tương đương, chuyên viên hoặc tương đương và môn tiếng Anh dành cho công chức, viên chức thi lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
- Danh sách theo số báo danh và phòng thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung và môn tiếng Anh (đính kèm).
b) Buổi chiều: tại Khu nhà D, Trường Đại học An Giang
- Môn Chuyên môn, nghiệp vụ thi lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: thi viết, thời gian làm bài 180 phút (từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút).
- Môn Chuyên môn, nghiệp vụ thi lên ngạch cán sự hoặc tương đương; ngạch chuyên viên hoặc tương đương: thi viết, thời gian 120 phút (từ 13 giờ 45 phút đến 15 giờ 45 phút).
- Danh sách theo số báo danh và phòng thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (đính kèm).
3. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 30/5/2024.
- Thí sinh phải đến Phòng thi trước thời gian quy định 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài thi và một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).
-  Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác); không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng lên bài thi.
- Thí sinh dự thi phải chấp hành Nội quy thi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020. Nội quy thi được đăng kèm theo Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (http://sonoivu.angiang.gov.vn) đề nghị thí sinh nghiên cứu để tránh vi phạm. 
- Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Hội đồng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh được biết để tham dự đầy đủ và đúng quy định./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thanh Nam

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online