Bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
Công chức - Viên chức

Bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018

10:40 16/05/2018

Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 03/QĐ HĐTNNCC ngày 16 tháng 5 năm 2018

     Theo đó: Bổ sung Danh mục tài liệu ôn tập môn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên thị trường vào tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTNNCC ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.
     Xem toàn văn Quyết định số 03/QĐ-HĐTNNCC và tài liệu ôn tập tải
tại đây./.

 

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online