Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Công chức - Viên chức

Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

04:21 25/03/2021

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐT về việc triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

Theo đó:
1. Số lượng thí sinh được triệu tập 115 thí sinh, gồm:
- Danh sách công chức dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020: 63 thí sinh.
- Danh sách viên chức dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020: 52 thí sinh.
2. Thời gian thi: 01 buổi, vào sáng ngày 03/4/2021.
3. Địa điểm thi: Tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
4. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 02/4/2021. 
- Thí sinh phải đến địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi trước thời gian quy định 15 phút để làm lễ khai mạc, đến Phòng thi trước thời gian quy định 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Để phòng chống dịch bệnh Covid-19: thí sinh phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, phối hợp kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.
Chi tiết xem Thông báo số 03/TB-HĐT, Danh sách công chức kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐT, Danh sách viên chức Thông báo số 03/TB-HĐT, Danh sách theo số Báo danh và Phòng thi tại đây./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online