Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang 2022
Công tác Văn thư lưu trữ

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang 2022

09:34 02/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 403/KH-SNV ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh An Giang về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, ngày 20 tháng 07 năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ do ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Lê Việt Anh - Tổng Giám đốc Công ty, ông Phan Hữu Quốc Việt - Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tiền lương cùng với các cán bộ nhân viên của Công ty.


 Responsive image

(Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang)

Qua kiểm tra thực tế cho thấy lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện nước An Giang quan tâm triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty. Quan tâm, bố trí cán bộ nhân viên có kinh nghiệm để thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ như: Quy chế, Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ hằng năm, Danh mục hồ sơ cơ quan; bố trí kho lưu trữ và trang bị các phương tiện phục vụ công tác văn thư, lưu trữ…
 

Responsive image
(Thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ tại Công ty)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty phần lớn kiêm nhiệm nên việc nghiên cứu, tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế; việc thực hiện một số khâu trong nghiệp vụ quản lý văn bản đến, đi, soạn thảo và trình bày văn bản chưa đúng quy định; công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan chưa thực hiện đầy đủ; tài liệu lưu trữ chưa được chỉnh lý khoa học nên việc khai thác, sử dụng tài liệu còn gặp nhiều khó khăn…

 Responsive image

(Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc)

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang trong công tác văn thư, lưu trữ. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã đề xuất, kiến nghị Công ty khắc phục những tồn tại, hạn chế; theo góp ý của Đoàn Kiểm tra, đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ, nhất là quan tâm thực hiện công tác lập hồ sơ công việc cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho cán bộ, nhân viên của Công ty và các đơn vị trực thuộc./.

Tiền Em - Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online