Ban Tôn giáo tỉnh An Giang nhận cờ dẫn đầu khối thi đua năm 2020
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh An Giang nhận cờ dẫn đầu khối thi đua năm 2020

09:19 29/01/2021

Là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, thời gian qua Ban Tôn giáo tỉnh An Giang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Responsive image

     Toàn tỉnh hiện có 11 tôn giáo, 15 tổ chức tôn giáo với 518 cơ sở thờ tự hợp pháp. Năm qua, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn ổn định, các chức sắc, chức việc và tín đồ phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền các cấp, qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Tôn giáo tỉnh tăng cường phối hợp, thực hiện hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang Giang, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đại biểu Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Nhơn sanh Họ đạo Phước Hòa Cao đài Chơn Lý, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày Lễ trọng của các tôn giáo… Công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm cũng được Ban Tôn giáo tỉnh tập trung tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh thực hiện và đạt kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo được tăng cường. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ hoạt động đúng pháp luật của Nhà nước, đúng hiến chương Giáo hội, luôn đồng hành cùng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là công tác xã hội - từ thiện…

Responsive image

Ông Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ (bên trái) trao cờ dẫn đầu khối thi đua của UBND tỉnh cho đại diện Ban Tôn giáo

      Với những kết quả đạt được, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ được UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu khối thi đua năm 2020, được Sở Nội vụ tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020; 02 cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020.

Responsive image

Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

    Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý chặt chẽ các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới có tính cực đoan, không để hình thành tổ chức hoạt động trái pháp luật, gây bức xúc trong xã hội; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời tham mưu, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định; định hướng các hoạt động tôn giáo theo đúng thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá dân tộc và quy định của pháp luật…/.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online