Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020
Công tác Tôn giáo

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020

02:25 18/01/2021

Sáng ngày 15/01/2021, tại chùa Viên Quang, thành phố Châu Đốc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Phú , Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự. Hòa thượng Thích Huệ Tài, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

 
       Toàn tỉnh An Giang có 11 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, với phương châm của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, các hoạt động Phật sự trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy định của Pháp luật, Hiến chương Giáo hội và phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Hoạt động Tăng sự, hoằng pháp hoạt động ổn định và đi vào nề nếp, trong năm đã tổ chức thành công Đại giới đàn Thiện Minh và khóa Bồi dưỡng Trụ trì lần thứ 23, kiện toàn nhân sự Đại hội Đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 11 huyện, thị, thành trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, Ban Trị sự và các cơ sở thờ tự đã làm tốt công tác an sinh xã hội, tích cực ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội như: xóa đói giảm nghèo, xây cất 55 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, tham gia đóng góp quỹ phòng chống dịch Covid-19,… với tổng số tiền trên 24 tỷ dồng.

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Ông mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội; tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; cảnh giác với âm mưu lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan tại các tự viện, cơ sở thờ tự nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp giả danh người tu hành Phật giáo đi khất thực tại các nơi công cộng; quan tâm, kiện toàn nhân sự và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022-2027…/.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online