Ban Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai giảng dạy 02 môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai giảng dạy 02 môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo

09:48 26/02/2021

Sáng ngày 23/02/2021, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện đưa 02 môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam đến các tổ chức tôn giáo và cơ sở đào tạo tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

       Đây là 02 môn học được quy định trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo và chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tôn giáo từ bậc Trung cấp trở lên. Cụ thể: đối với chương trình giảng dạy môn lịch sử Việt Nam gồm có 45 tiết (03 tín chỉ) với 08 chuyên đề; chương trình giảng dạy môn pháp luật Việt Nam gồm 45 tiết (03 tín chỉ) đối với hệ Trung cấp, Cao đẳng và 60 tiết (04 tín chỉ) đối với các Học viện, Đại Chủng viện, Viện Thánh kinh thần học và tương đương với 05 chuyên đề. Cuối khóa có thực hiện đánh giá môn học bằng tỷ lệ phần trăm trong tổng điểm học phần của từng môn, căn cứ trên điểm kiểm thi cuối kỳ, điểm chuyên cần. Riêng môn pháp luật Việt Nam có thêm điểm kiểm tra giữa kỳ.

Responsive image

    Thông qua việc triển khai 02 môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc Việt Nam; về nhà nước và pháp luật, tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và ý thức chấp hành pháp luật.

Responsive image

    Được biết, toàn tỉnh An Giang hiện có 02 cơ sở đào tạo tôn giáo: Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang tọa lạc tại thành phố Châu Đốc và Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tọa lạc tại huyện Phú Tân./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online