Ban Tôn giáo tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2023
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2023

10:56 27/07/2023

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã phối hợp, tham gia báo cáo về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 11 lớp bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền với số lượng 963 học viên.

Responsive image

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho lớp Bồi dưỡng Trụ trì của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức

Cụ thể: 03 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị với số lượng khoảng 230 học viên; 01 lớp Bồi dưỡng Trụ trì của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức với số lượng 230 học viên; 02 hội nghị tuyên truyền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho 130 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Phú và thành phố Long Xuyên; 01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 trên địa bàn thị xã Tịnh Biên cho 98 cán bộ, công chức cấp xã; 04 lớp Quốc phòng An ninh với số lượng 275 học viên.
Ngoài ra, Ban Tôn giáo tỉnh còn tổ chức mở 01 Lớp tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định có liên quan cho chức sắc, chức việc Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với số lượng 150 vị. 


 Responsive image

Lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Qua đó, đã giúp cho cán bộ, công chức và chức sắc, chức việc, nhà thu hành trên địa bàn hiểu rõ, nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; các thông tin, văn bản liên quan để hoạt động đạo sự đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online