Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc của Hồi giáo tại An Giang
Công tác Tôn giáo

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc của Hồi giáo tại An Giang

04:03 07/05/2024

Ngày 25/4, tại thành phố Long Xuyên, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 100 chức sắc, chức việc thuộc tôn giáo Hồi giáo (Islam) trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.

Responsive image

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được triển khai, tuyên truyền, phổ biến 02 chuyên đề: Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 Responsive image
Báo cáo viên triển khai các chuyên đề
 
Responsive image
Đại biểu tham dự chụp hình hình lưu niệm


Thông qua lớp tuyên truyền, nhằm giúp chức sắc, chức việc Hồi giáo (Islam) trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó vận dụng vào các chương trình hoạt động đạo sự, đảm bảo theo quy định của Pháp luật, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online