Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại An Giang
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại An Giang

06:39 18/03/2024

Đoàn Công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Thu, Trưởng phòng Tín ngưỡng và các tôn giáo khác làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang liên quan công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo những tháng đầu năm 2024. Tiếp đoàn có ông Lê Tùng Châu, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh.

Responsive image

Theo đó, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật của Nhân dân và chính sách đại đoàn kết dân tộc, trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo; trọng tâm là chủ động tuyên truyền đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tham gia đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động. Hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;  tôn chỉ, đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong sinh hoạt văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội, qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, khóm, ấp văn hóa.

Responsive image

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Minh Thu, Trưởng phòng Tín ngưỡng và các tôn giáo khác Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi nhận và đánh giáo cao những kết quả đạt được của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Ban Tôn giáo An Giang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhất là quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số tôn giáo chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Nghị định 95/2023/NĐ-CP thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực lực thi hành từ ngày 30/3/2024./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online