Sở Nội vụ tỉnh An Giang ban hành Công văn về việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động, sinh hoạt trong các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.
Công tác Tôn giáo

Sở Nội vụ tỉnh An Giang ban hành Công văn về việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động, sinh hoạt trong các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

01:46 15/12/2021

Ngày 15/12/2021, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 2118/SNV-BTG về việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động, sinh hoạt trong các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Trong những ngày cuối năm 2021, các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng theo chương trình đã được đăng ký. Trong đó, có 02 ngày Lễ trọng tôn giáo là Thiên Chúa Giáng sinh của Công giáo, Tin lành, Mặc Môn; Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo và Lễ hội truyền thống (Lạp miếu, Hạ điền,…) ở các cơ sở tín ngưỡng. Tuy nhiên, các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn của tỉnh.

Thực hiện chủ trương và giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh An Giang đề nghị các tổ chức tôn giáo; các tổ chức tôn giáo trực thuộc; các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh quan tâm một số việc, sau đây:
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phù hợp với tình hình mới. Tuyệt đối không để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 do hoạt động trong sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động sự kiện, mừng Lễ phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế và nội dung hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1823/SNV-BTG ngày 01/11/2021. Trong đó, cần chú ý về: Vắc xin, xét nghiệm, dán và quét mã QR, “5K”,… Khuyến khích tổ chức sự kiện, Lễ theo hình thức trực tuyến, hành Lễ tại gia; Việc tổ chức sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng đề nghị thực hiện phù hợp với cấp độ dịch từng địa phương, cụ thể: 
- Vùng cấp độ 1: Các hoạt động nghi lễ tôn giáo được phép tổ chức hoạt động, người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng. Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng; Tuân thủ 5K và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.
- Vùng cấp độ 2:  Tập trung không quá 50 người trong cùng thời điểm. Tuân thủ 5K và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng; riêng đối với người (từ 65 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 -19 không quá 06 tháng.
- Vùng cấp độ 3: Tập trung không quá 20 người trong cùng thời điểm, tuân thủ 5K; người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng; riêng đối với người (từ 65 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng.
- Vùng cấp độ 4: Tạm ngưng hoạt động
Xem xét để dề nghị biểu dương, khen thưởng đối với chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường vi phạm; kêu gọi, vận động người theo đạo phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, tích cực tham gia đóng góp thiết thực trong thực hiện an sinh xã hội; thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với các trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online