Sở Nội vụ An Giang tổ chức tổ chức tập huấn trực tuyến thông tin, tuyên truyền về tôn giáo trên địa bàn
Công tác Tôn giáo

Sở Nội vụ An Giang tổ chức tổ chức tập huấn trực tuyến thông tin, tuyên truyền về tôn giáo trên địa bàn

12:11 05/11/2021

Sáng ngày 04/11/2021, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu ta Lã Thanh Dương, Phó Phòng PA02 Công an tỉnh; ông Lê Tùng Châu, ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Tham gia lớp tập huấn trực tuyến có trên 200 học viên là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện, xã; cán bộ, công chức Văn hóa - Thông tin cấp huyện; phóng viên, biên tập viên Đài Truyền thanh cấp huyện. Trong 02 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu, học tập 04 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác tôn giáo; tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trực lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; kỹ năng nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền về công tác tôn giáo; Hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ thời gian qua.

 Responsive image


  Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, phóng viên, biên tập viên trên địa bàn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Từ đó góp phần hiệu quả và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online