Ông Nguyễn Ngọc Trác được suy cử giữ chức Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025
Công tác Tôn giáo

Ông Nguyễn Ngọc Trác được suy cử giữ chức Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025

02:21 18/01/2021

Chiều ngày 15/01/2020, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu tổ chức phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 16 vị là thành viên Ban Trị sự Trung ương Phật hội.

Responsive image

16 vị là thành viên Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025

    Theo đó, phiên họp đã suy cử 06 vị vào Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật hội, phân công 05 vị giữ chức Phó Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Trác được Ban Trị sự Trung ương Phật hội tín nhiệm suy cử giữ chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025.

   Responsive image

06 vị được suy cử vào Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025

Responsive image

Ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa phát biểu tại phiên họp

     Trước đó vào ngày 05 và 06/11/2020 Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã suy cử 16 vị là thành viên Đạo hội nhiệm kỳ mới. Ngày 27/10/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có Công văn số 890/TGCP-TNTGK về việc chấp thuận thay đổi tên tổ chức tôn giáo Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa thành Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, tên gọi mới chính thức được sử dụng từ ngày 20/11/2020. Ngoài ra, vào ngày 31/12/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có Công văn số 1127/TGCP-TNTGK về việc chấp thuận Hiến chương sửa đổi của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa. 
     Hiến chương sửa đổi lần này có 07 Chương, 24 Điều, tăng 04 Điều so với Hiến chương nhiệm kỳ 2015-2020 và có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là việc đổi tên tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thành Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa; tên tổ chức tôn giáo Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa thành Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa; thay đổi về biểu tượng tôn giáo, đạo kỳ, tôn chỉ hành đạo, cơ cấu tổ chức…để phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động đạo sự thực tế và truyền thống của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online