Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động đạo sự năm 2022
Công tác Tôn giáo

Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động đạo sự năm 2022

01:38 16/01/2023

Tại Bửu Hòa tự, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2022 và định hướng hoạt động đạo sự năm 2023.

Ông Lý Minh Châu, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh; đại diện Ban Dân vận, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Châu Phú và thị trấn Cái Dầu; đại diện Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo Phật giáo Hòa Hảo; thành viên Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang cùng các đại biểu đại diện 136 Ban Trị sự Giáo hội Phật Hòa Hảo cơ sở trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Responsive image
 
Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở đã hoàn thành tốt các công tác đạo sự, như: tổ chức thành công 02 ngày Lễ trọng của Phật giáo Hòa Hảo (18/5 và 25/11 âm lịch); tổ chức mở 10 lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản; tham gia, thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội với tổng số tiền trên 96 tỷ đồng; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức việc, tín đồ hoạt động đạo sự đúng giáo lý, giáo luật, Hiến chương Giáo hội và pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, có 49 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở trên địa bàn tỉnh được nhận giấy khen đạt thành tích trong công tác tham gia xây dựng giao thông nông thôn mới; 35 cá nhân (chức việc Ban Trị sự cơ sở) được nhận giấy khen đạt thành tích trong tham gia thực hiện các chủ trương, phong trào của địa phương phát động; 312 tín đồ được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tuyên dương công đức;…

Responsive image
 
Ông Lý Minh Châu, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Speaking at the conference, Mr. Ly Minh Chau, Standing Member of the Provincial Fatherland Front Committee, Head of the Committee for Ethnic Minorities and Religions of the Provincial Fatherland Front Committee recognized the achievements of the provincial Hoa Hao Buddhist Representative Board and the grassroots Executive Board. achieved during the year. At the same time, we hope that the Provincial Board of Representatives of Hoa Hao Buddhism and the Executive Boards of the grassroots will continue to promote the achieved results; pay attention to strengthening personnel, perfecting the organization of the Executive Boards at the grassroots level to ensure compliance with the Church's Charter and the Law on Belief and Religion; promote charity and social activities, actively participate in campaigns launched by the government, the Vietnam Fatherland Front at all levels, patriotic emulation movements in the locality; well participate in social security programs, especially joining hands with authorities at all levels to take care of poor people during the upcoming Lunar New Year;…

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online