Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026
Công tác Tôn giáo

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026

02:47 26/10/2021

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Trung Lập, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

  Với chủ đề “Trách nhiệm - Kỷ cương -  Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã suy cử vào Ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo huyện nhiệm mới gồm 07 thành viên. Đại đức Thích Thiện Định được Đại hội tín nhiệm suy cử chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Responsive image

Ông Trương Trung Lập, Phó trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy (bên phải) trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh (bên phải) trao quà chúc mừng Đại hội

    Nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Châu Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức chức, thực hiện tốt phương châm của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; tăng cường công tác hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo đảm bảo theo Hiến chương Giáo hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng Trị sự Trung ương và Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh truyền bá chánh pháp, bài trừ các hủ tục, mê tín, dị đoan; tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội do địa phương phát động.../.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online