Mời dự Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và công bố các chỉ số trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Mời dự Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và công bố các chỉ số trên địa bàn tỉnh An Giang

04:11 20/07/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang năm 2019 và Công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019;

Hội nghị trực tuyến do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì.

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:

1.1. Đại biểu cấp tỉnh (Đầu cầu cấp tỉnh):

- Đại diện Thường trực: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh) và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo;

- Thành viên Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh);

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Văn phòng các đơn vị;

- Phóng viên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, Thông tấn xã Việt Nam - phân xã An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang tham dự và đưa tin.

1.2. Đại biểu cấp huyện, cấp xã (Đầu cầu cấp huyện):

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo, công chức phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn (giao Ủy ban nhân dân cấp huyện mời) dự họp tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian:  Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm:

+ Đầu cầu tỉnh: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Số 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên).

+ Đầu cầu huyện, thị xã, thành phố: do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố bố trí.

* Lưu ý:

- Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu và gửi đại biểu qua hộp thư điện tử.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo tham luận về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

Đề nghị quý đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần thư mời./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online