Công bố Quyết định kiểm tra đối với Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra đối với Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt

03:20 07/05/2024

Sáng ngày 17/4/2024, tại Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra đối với đơn vị theo Kế hoạch năm 2024 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Tham dự có Ông Huỳnh Trung Phú, Trưởng phòng Công chức, Viên chức – Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; về phía đơn vị có Bà Mã Lan Thanh, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Buổi công bố. Cùng tham dự Buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện và cán bộ phụ trách.

Responsive image

Hình 1. Ông Phạm Văn Sang, Phó Chánh Thanh tra Sở, công bố toàn văn quyết định kiểm tra.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ ông Phạm Văn Sang, công bố toàn văn Quyết định số 65/QĐ-SNV ngày 27/03/2024 của Sở Nội vụ về kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/02/2024, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Kế tiếp đồng chí Huỳnh Trung Phú- Trưởng đoàn nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động kiểm tra mang tính định kỳ, thường xuyên nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong quá trình làm việc thực hiện đúng theo nguyên tắc hoạt động thanh tra, kiểm tra đồng thời không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động bình thường của đơn vị.

Responsive image

Hình 2. Ông Huỳnh Trung Phú, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu ý kiến.

Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, thay mặt  đơn vị Phòng Tổ chức- Hành chính, Bệnh viện Mắt-TMH-RHM thông qua đề cương báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.
Phát biểu tại Buổi công bố, Giám đốc Bệnh viện Mắt-TMH-RHM bà Mã Lan Thanh thống nhất các nội dung mà Đoàn kiểm tra vừa thông qua và qua kiểm tra mong các đồng chí trong Đoàn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo phòng Tổ chức- Hành chính làm đầu mối, phân công cán bộ làm việc với Đoàn; thống nhất với Trưởng Đoàn kiểm tra để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch mà Đoàn kiểm tra đề ra./. 

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online