Công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

09:58 11/06/2024

Chiều ngày 13/5/2024, tại Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra theo Kế hoạch số 1204/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh An Giang. Tham dự có ông Phạm Văn Sang, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ; về phía đơn vị có ông Nguyễn Thanh Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT chủ trì buổi công bố. Cùng tham dự Buổi công bố quyết định có trưởng đoàn, các thành viên Đoàn thanh tra; lãnh đạo Văn phòng Sở GTVT và các chuyên viên phụ trách.

Responsive image

Hình 1. Ông Ngô Quang Toàn - Trưởng đoàn, công bố Quyết định thanh tra.

Thay mặt Đoàn thanh tra ông Ngô Quang Toàn, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 11/QĐ-TTS ngày 06/5/2024 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc thanh tra tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 26/4/2024; thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra trực tiếp. Đồng chí Phó Chánh thanh sở Nội vụ phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra. Tiếp đến đồng chí Trưởng đoàn thanh tra thống nhất lịch làm việc, nội dung, phương pháp thanh tra. Trong quá trình làm việc đề nghị cơ quan chuẩn bị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Responsive image

Hình 2. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, thông qua báo cáo đề cương.

Tại buổi Công bố Quyết định thanh tra, thay mặt Sở Giao thông vận tải, Phó Giám đốc Sở ông Nguyễn Thanh Cường thống nhất theo nội dung Kế hoạch thanh tra mà Đoàn vừa thông qua. Đồng thời phân công Văn phòng Sở làm đầu mối cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra đảm bảo đúng thời gian mà Đoàn đề ra./. 
 

Toàn -Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online