Họp triển khai hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 2019
Cải cách hành chính

Họp triển khai hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 2019

08:37 05/09/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-LĐLĐ-SNV, ngày 26 tháng 7 năm 2019 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019.

Responsive image
 

Sáng ngày 04 tháng 9 năm 2019 tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì tiến hành họp triển khai các nội dung liên quan đến Hội thi cho các Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn Ngành Giáo dục; Công đoàn ngành Y tế; Các Khối thi đua từ số 01 đến số 07.
Qua buổi họp, Ban Tổ chức đã lắng nghe các đại biểu đại diện cho các đơn vị tham gia Hội thi trình bày các ý kiến đóng góp liên quan thể lệ, trao đổi và giải đáp các vấn đề nếu các đội tham gia dự thi chưa rõ hoặc gặp khó khăn.
Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang là hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức cải cách hành chính trong đội ngũ công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, qua đó phát hiện thêm những sáng kiến, mô hình mới thực hiện cải cách hành chính từ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020”. 

Thời gian đăng ký và nhận sáng kiến dự thi từ nay đến ngày 30/9/2019. Riêng nội dung tiểu phẩm dự thi hết ngày 10/10/2019./.


Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

 

HIền Triết

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online