Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh: Kiểm tra cải cách hành chính tại các sở ngành và địa phương
Cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh: Kiểm tra cải cách hành chính tại các sở ngành và địa phương

08:29 05/09/2019

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (Kế hoạch số 844/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ nhày 29/1/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2019.

Từ ngày 12/8 đến 29/8/2019, Đoàn Kiểm tra cài cách hành chính tỉnh, do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiể công vụ tại các sở ngành và địa phương như: Sở: Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Khoa học Công nghệ; các huyện: Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú và An Phú.
Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã nghe Lãnh đạo các đơn vị, địa phương thông tin một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, trong đó có những nội dung khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, những đề xuất, kiến nghị với Đoàn Kiểm tra, với tỉnh để việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính trong những tháng còn lại được tốt hơn.
Qua các buổi kiểm tra, ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 1. Đánh giá, rà soát việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Hội nghị phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang (Thông báo số 302/TB-VPUBND, ngày 25/7/2019); Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị sơ kết 08 năm (2011-2018) thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang (Thông báo số 273/TB-VPUBND, ngày 20/6/2019). 2. Quan tâm, quán triệt triển khai Đề án văn hóa công vụ của tỉnh ban hành sắp tới theo tinh thần Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là PARINDEX, Chỉ số PAPI; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử. 4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ trực tuyến công mức độ 3, 4. 5. Tăng cường nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Một số hình ảnh:
 
Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Thoại Sơn
 

Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Châu Phú
 

Kiểm tra CCHC tại UBND huyện An Phú

 
Kiểm tra CCHC tại Sở Giao thông Vận tải

 

Hiền Triết

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online