Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông - Vận Tải và Sở Y tế tỉnh
Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông - Vận Tải và Sở Y tế tỉnh

04:36 27/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10/6/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang về việc kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 26/8/2020, Đoàn kiểm tra do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì cùng với lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban ngành liên quan đã đến kiểm tra tại Sở Giao thông - Vận Tải và Sở Y tế tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Giao thông - Vận tải

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trao đổi trực tiếp với các đơn vị cho thấy, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh được thực hiện khá tốt, từng bước mang lại hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành, tạo sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Sở Y tế triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ, 06 bệnh viện tuyến tỉnh tự chủ tài chính nhóm 02 và 11 Trung tâm Y tế cấp huyện tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, thị, thành phố tổ chức đo lường và công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ do bệnh viện cung cấp và trên 85% người dân được khảo sát hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ công lĩnh vực y tế. Sở Giao thông - Vận tải thực hiện tốt việc đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở sang Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, sửa đổi, thay thế đơn giản hóa “dễ hiểu, dễ làm”; hoàn thành tốt tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; phối hợp tốt với Bưu điện tiếp nhận hồ sơ tại các bưu cục và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt Đoàn kiểm tra đánh giá cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính thông qua mạng xã hội facebook của Sở Giao thông - Vận tải và việc triển khai thành công mô hình “bệnh viện thông minh” tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang.
Tuy nhiên, qua trao đổi, làm việc, Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy 02 đơn vị còn một số hạn chế cần phải khắc phục như: Việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân còn chậm; công tác rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện và thủ tục hành chính chưa được thường xuyên; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và 4, tỉ lệ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.


 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Y tế

Kết thúc buổi kiểm tra, thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Trương Long Hồ đề nghị Sở Giao thông - Vận tải và Sở Y tế từ đây đến cuối năm 2020 phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu chưa đạt; đề ra các giải pháp quyết liệt khắc phục khó khăn, hạn chế thời gian qua; phân công cán bộ thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thực hiện tại đơn vị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định; chấn chỉnh văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính, phấn đấu thực hiện mô hình 5S; đồng thời, quan tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở. Đối với các giải pháp, sáng kiến của đơn vị, đề nghị Sở Giao thông - Vận tải và Sở Y tế trao đổi với phòng chuyên môn của Sở Nội vụ về nội dung, cách thức thực hiện để sớm hoàn thiện và đưa giải pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Kim Phượng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online