Yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm 2023
Cải cách hành chính

Yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm 2023

08:21 26/06/2023

Để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh An Giang năm 2023 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Chi tiết tại Thông báo số 211/TB-VPUBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh)

 

    

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online