Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ
Cải cách hành chính

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ

04:45 09/05/2017

Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.

Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Đại học Nội vụ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh trong thừi gian 03 ngày (tờ ngày 25/4/2017 đến ngày 27/4/2017).

- Lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức cấp tỉnh với 86 học viên

- Lớp dành cho đối tượng là công chức cấp huyện và cấp xã với 81 học viên là công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thường xuyên tiếp xúc với người dân.

Responsive image
Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng

   Lớp bồi dưỡng giúp công chức, viên chức hiểu biết thêm về những kỹ năng căn bản trong giao tiếp, ứng xử, để từ đó các đồng chí vận dụng vào thực tế trong giao tiếp với đồng chí, đồng nghiệp, tổ chức và công dân

Responsive image
Bế giảng 02 lớp kỹ năng
Responsive image

PGĐ Phạm Trung Quân đến tham dự bế giảng  và phát GCN cho học viên

Responsive image
Lớp công chức cấp huyện, xã
Responsive image
Lớp công chức cấp tỉnh

Ngày 27/4/2017, Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp với kết quả tất cả các học viên đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học. Buổi bế giảng 02 lớp ký năng PGĐ Phạm Trung Quân đến tham dự bế giảng và phát GCN cho học viên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online