Họp thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020
Cải cách hành chính

Họp thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020

02:56 26/02/2021

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 20/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020.

Responsive image

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Chấm điểm Chỉ số CCHC, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020. Cuộc họp do Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Responsive image

     Đến tham dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng Chấm điểm và Tổ Giúp việc Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
    Qua cuộc họp nhằm triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến phát biểu của các thành viên để công tác tự đánh giá, chấm điểm đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2020.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online