An Giang: Thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh
Cải cách hành chính

An Giang: Thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh

08:13 04/08/2017

Ngày 27/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh (Đề án số 80/ĐA-TTT ngày 19/7/2017).

 
 

  Theo đó, Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra tỉnh, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm:

1. Thủ tục tiếp công dân.

2. Thủ tục xử lý đơn thư.

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh.

4. Thủ tục giải quyết tố cáo đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh.

    Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bao gồm: Chánh Văn phòng - Trưởng bộ phận; 02 công chức Văn phòng và 01 công chức Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo.

   Đề án nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh.

   Sau khi Đề án được phê duyệt, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành các bước: thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành quy chế hoạt động, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất theo quy định. Tháng 8/2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thanh tra tỉnh đi vào hoạt động./.

Minh Tài - Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online