Thông báo Chương trình học tiếng Lào tại tỉnh Champasak, Lào năm 2024
Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo Chương trình học tiếng Lào tại tỉnh Champasak, Lào năm 2024

08:23 07/02/2024

Chương trình học bổng tiếng Lào được tỉnh Champasak tổ chức là một trong những nội dung quan trọng thuộc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền tỉnh Champasak và Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Trung – miền Nam Việt Nam về hợp tác giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2022 – 2026.

Năm 2024, tỉnh Champasak cung cấp một số suất học bổng học tiếng Lào cho tỉnh An Giang. Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thông báo Chương trình học bổng tiếng Lào rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đăng ký tham dự nội dung chi tiết tại Công văn số 247/SNV-CCVC ngày 07/02/2024.
(đính kèm Công văn)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Xuân Tiên - Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online