Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 04 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2020
Công đoàn cơ sở

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 04 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2020

10:34 21/05/2020

Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2020, tại Phòng họp Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Khối thi đua 04 trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các Công đoàn trong khối.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Thị Kim Xoàn - Thường vụ Liên Đoàn Lao động tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh (phụ trách khối); đồng chí Trương Long Hồ - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở  Sở Nội vụ (Khối trưởng) cùng đại diện 14 Công đoàn Cơ sở thuộc Khối 04 tham dự.

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Responsive image

Trương Long Hồ - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở  Sở Nội vụ (Khối trưởng) phát biểu tại Hội nghị

Trong suốt buổi làm việc, các đại diện Khối thi đua số 04 đã thảo luận và thống nhất ký kết Bản giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu các mặt hoạt động công đoàn dưới sự chứng kiến của Liên đoàn Lao động tỉnh, gồm các nội dung sau:

- Tập trung thực hiện nội dung các tiêu chí thi đua theo bảng điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn của công đoàn cơ sở.

- Bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn An Giang, trước hết phải đổi mới về tư duy và cách thức triển khai, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 9 nhóm chỉ tiêu và 09 nhiệm vụ tổng quát mà Đại hội XII đã xác định; hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các chính sách tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Thực hiện Chương trình thi đua năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” với các hoạt động thiết thực như: các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “mỗi CĐCS có thêm một lợi ích đoàn viên”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở; vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả các phong trào: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” cùng với việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân về các dịch vụ xã hội.

- Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, “Văn hóa, thể thao” cả về nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với cơ quan, đơn vị. Tham gia tích cực hoạt động Tháng Công nhân.

- Động viên cán bộ, đoàn viên, NLĐ phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, văn hoá giao thông, thực hiện tốt cuộc vận động “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội”.  

- Các cấp công đoàn tổ chức triển khai đến các đoàn viên công đoàn được hưởng ưu đãi từ các thỏa thuận do Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2020.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc các hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội; quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua đền ơn, đáp nghĩa, phong trào “An Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết nhanh, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các Công đoàn cơ sở trong khối cam kết thực hiện tốt các Chỉ tiêu thi đua sau đây:

- Xếp loại hoạt động công đoàn năm 2020 đạt vững mạnh.

- Cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ công đoàn 2020 do Liên đoàn Lao động tổ chức.

- Giới thiệu hoặc tham gia giới thiệu ít nhất 01 công đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (giới thiệu nếu có nguồn công đoàn viên).

- Đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đầy đủ. 

- Thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp (ít nhất 01 cuộc/năm).

- Tham gia xây dựng và ban hành quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

- Đăng ký ít nhất 01 công trình hoặc phần việc công đoàn

- Tổ chức 01 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân.      

- Thực hiện 01 hoạt động ý nghĩa Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Liên đoàn lao động tỉnh giao:

+ Kết nạp 100% công đoàn viên mới khi người lao động đủ điều kiện;

+ Giới thiệu 14 công đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp;

+ Đánh giá sếp loại 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Phối hợp thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (trong quí I);

+ Xây mới hoặc sửa chữa 02 căn nhà máy ấm công đoàn (thực hiện hoạt động mái ấm công đoàn đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện);

+ Thực hiện 14 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

+ Mỗi Công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 01 hoạt động cho nữ công đoàn hoặc con công đoàn viên;

+ Mỗi công đoàn Khối thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp.

 - Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lương Thị Kim Xoàn Thường vụ Liên Đoàn Lao động tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Khối 04 cũng như các Công đoàn cơ sở cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tiền Em – Chi cục Văn thư – Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online