Thông báo Danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 theo số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Công chức - Viên chức

Thông báo Danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 theo số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

08:51 08/04/2021

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 đã ban hành Thông báo số 13/TB-HĐT về Danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 theo số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020.

Theo đó, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính thông tin như sau:

1. Danh sách 105 thí sinh dự thi Vòng 2 theo số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 được chia làm 04 phòng, gồm:
- Phòng thi NA101 với số lượng 31 thí sinh.
- Phòng thi NA108 với số lượng 26 thí sinh.
- Phòng thi NA109 với số lượng 24 thí sinh.
- Phòng thi NA110 với số lượng 24 thí sinh.
2. Thời gian thi: 01 buổi, vào sáng ngày 17/4/2021, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút.
3. Địa điểm thi: Tại Khu Nhà A, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
4. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Thí sinh dự thi phải chấp hành Nội quy thi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020. 
- Danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 16/4/2021.
- Thí sinh phải có mặt tại Phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Để phòng chống dịch bệnh Covid-19: thí sinh phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, phối hợp kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.
Chi tiết đề nghị xem Thông báo số 13/TB-HĐT,Danh sách thí sinh theo số báo danh phòng thi, Danh mục tài liệu tham khảo vòng 2, Nội quy tại đây./. 

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online