Thông báo Danh sách thí sinh theo số báo danh, phòng thi và phòng chờ ngày thi Phỏng vấn (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (ngày thi: 06/7/2024)
Công chức - Viên chức

Thông báo Danh sách thí sinh theo số báo danh, phòng thi và phòng chờ ngày thi Phỏng vấn (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (ngày thi: 06/7/2024)

04:15 05/07/2024

Trên cơ sở Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 (sau đây viết tắt là Hội đồng) về triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023

Hội đồng xin thông báo như sau:

1. Thông báo danh sách 191 thí sinh theo số báo danh, phòng thi và phòng chờ ngày thi Phỏng vấn 06/7/2024.
(Chi tiết theo danh sách đính kèm)
 Danh sách được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi và Phòng thi là Khu D, Trường Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào lúc 14 giờ ngày 05/7/2024.
2. Nội dung và hình thức thi Vòng 2:
Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Thông báo số 946/TB-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển công chức năm 2023, cụ thể như sau:
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 
(Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập cho từng vị trí việc làm tuyển dụng đã được Hội đồng ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTDCC ngày 26/6/2024 về việc phê duyệt nội dung, danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023).
- Hình thức thi: Phỏng vấn. Thời gian thi phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm chấm phỏng vấn là: 100 điểm, với cơ cấu điểm như sau: 
+ Thí sinh bốc thăm 2 câu hỏi cho trước, mỗi câu 40 điểm;
+ Các giám khảo hỏi thêm các nội dung liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển: 20 điểm.
3. Thời gian và địa điểm thi:
3.1. Địa điểm: tại Khu nhà D, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
3.2. Ngày thi Vòng 2: thứ bảy, ngày 06/7/2024.
- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến khi phỏng vấn xong hết các thí sinh của nhóm vị trí việc làm.
4. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Thí sinh phải đến Phòng thi (Phòng chờ) trước thời gian quy định 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Tại phòng chờ, thí sinh không được mang, sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin.
- Tại Phòng thi: thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao dữ liệu, thiết bị chứa đựng truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.
- Thí sinh dự thi phải chấp hành Nội quy thi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020.
Thí sinh tự kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách số báo danh, phòng thi, phòng chờ do Hội đồng thông báo; Mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Tuyển dụng), số điện thoại: 02963. 856922 hoặc Hội đồng Tuyển dụng (trong thời gian thi) để kịp thời giải quyết. Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online