Lễ ký kết giao ước thi đua khối 2 ngành Thanh tra
Thanh tra

Lễ ký kết giao ước thi đua khối 2 ngành Thanh tra

10:33 04/04/2022

Với mục đích phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác; lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và ngành Thanh tra; tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Với vai trò Khối trưởng Khối thi đua số 2, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2022, Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi ký kết giao ước thi đua khối 2 gồm 8 đơn vị: Thanh tra Sở Nội vụ, Thanh tra Sở Lao động, thương binh và xã hội, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Ngoại vụ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở Tư pháp, Thanh tra Ban Dân tộc.
Khối thi đua 2 phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề: "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới". Theo đó, phát động thi đua đối với các nội dung bao gồm: Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; xây dựng văn bản pháp luật, nội quy, quy chế và chế độ thông tin, báo cáo.
Sau hơn một buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thanh tra khối thi đua số 2 đã thống nhất ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của ngành đề ra, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa thanh tra các đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.


Hình ảnh buổi lễ ký kết:

 
 
Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

 

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online