Công bố Quyết định Thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ
Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

04:57 09/03/2023

Ngày 02/3/2023 Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 39/QĐ-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2023. Tham dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ bà Lê Kim Bình, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ông Tầng Phú An, cùng các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan.

Responsive image

Theo Quyết định số 39/QĐ- SNV ngày 27/02/2023, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời kỳ thanh tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ bà Lê Kim Bình cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. 

Responsive image
Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu toàn bộ nội dung của Đoàn thanh tra. Đồng thời giao Văn phòng Sở phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Trưởng Đoàn thanh tra./. 

 

 

 

Quang Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online