Công bố Kết luận Thanh tra đối với Thư viện tỉnh
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Thư viện tỉnh

04:32 10/03/2017

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Thư viện tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 281/KL-SNV ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; ký hợp đồng lao động, số lượng cấp phó, phụ cấp đối với công chức, viên chức của Thư viện tỉnh.

Responsive image

 Ông Võ Minh Nâng – Phó trưởng đoàn công bố Kết luận thanh tra.

  Tham dự buổi công bố, về phía Thư viện tỉnh có ông Đặng Văn Xành - Giám đốc Thư viện cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, ngoài ra còn có ông Ngô Sĩ Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía đoàn thanh tra có ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn và các thành viên.
  Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Phó trưởng Đoàn đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 281/KL-SNV đối với Thư viện tỉnh.
  Theo Kết luận, Giám đốc Thư viện tỉnh đã triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; số lượng cấp phó, quản lý số lượng người làm việc; chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức.
  Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra cũng đã kiến nghị đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và thực hiện quy trình tuyển dụng đúng quy định, thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định.. Đồng thời cũng kiến nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh công văn 134/SVHTTDL.TCCB ngày 28/02/2012 về việc thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online