Thông báo tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Thông báo tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

04:10 14/03/2017

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 02/TB-HĐTNNCC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.

 

 

 

 Theo đó:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Danh sách 162 công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang tại Quyết định số 676/QĐ-UBND.
2. Địa điểm, thời gian ôn tập và thi
2.1. Địa điểm tổ chức ôn tập và thi: tại Trường  Đại học An Giang.
2.2. Thời gian:
a) Thời gian ôn tập: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 23/3/2017 đến ngày 24/3/2017.
b) Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 08/4/2017 đến ngày 09/4/2017 (thứ bảy, chủ nhật).
- Khai mạc kỳ thi: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 08/4/2017 (thứ bảy).
- Thi:
+ Sáng ngày 08/4/2017: Thi môn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thi trắc nghiệm);
+ Chiều ngày 08/4/2017: Thi môn kiến thức chung (thi viết);
+ Sáng ngày 09/4/2017: Thi môn tin học văn phòng (môn điều kiện, thi trắc nghiệm) và thi môn ngoại ngữ (thi viết).
3. Lệ phí dự thi: 600.000 đồng/người, thời hạn nộp lệ phí chậm nhất đến hết ngày 22/3/2017.


Chi tiết xem toàn văn Thông báo số 02/TB-HĐTNNCC, Danh sách và Quyết định số 676/QĐ-UBND tại đây./.

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online