Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Y tế
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Y tế

03:11 09/03/2017

Ngày 02 tháng 3 năm 2017, tại Sở Y tế, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1897/KL-SNV ngày 20/12/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, chế độ chính sách; đánh giá, quản lý hồ sơ công chức, viên chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và thi đua khen thưởng đối với Sở Y tế.

Responsive image
 

  Tham dự buổi công bố, về phía Sở Y tế có ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Về phía đoàn thanh tra có ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn và các thành viên.

  Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Phó trưởng Đoàn đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 1897/KL-SNV đối với Sở Y tế.
Theo Kết luận, Giám đốc Sở Y tế đã triển khai, thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, chế độ chính sách, đánh giá, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.
Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra cũng đã kiến nghị đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần các văn bản của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức; rút kinh nghiệm trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức; cập nhật , bổ sung hồ sơ công chức, viên chức đầy đủ theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; khắc phục các nội dung về chi trả phụ cấp không đúng đối tượng…

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online