Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Công đoàn cơ sở

Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

03:04 10/03/2021

Chiều ngày 08/3/2021, Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vi.

Responsive image
 

    Tại Hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu các nội dung cơ bản của Luật như: khái niệm bí mật nhà nước; nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước; các hành vi bị cấm; phạm vi bí mật nhà nước; phân loại bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu chứa bí mật nhà nước.

 

     Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tránh những rủi ro làm lộ, lọt, mất mát thông tin có tính chất mật gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nói riêng và quốc gia nói chung.
   Được biết Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước được Quốc hôi khóa XIV thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Luật gồm có V chương và 28 Điều./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online