An Giang tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2022
Thi đua Khen thưởng

An Giang tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2022

02:56 18/08/2022

Sáng 17/8, Hội Nông dân An Giang long trọng tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh (SX-KD) giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX (giai đoạn 2019-2022), với sự tham dự của 330 nông dân tiêu biểu, đại diện cho 8.756 hộ nông dân và 99 tập thể cấp tỉnh.

Responsive image

Các đại biểu tham dự Đại hội

Với chủ đề “Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị”, Đại hội đã tuyên dương các tập thể và cá nhân nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh trên nhiều lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, kinh doanh nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, trang trại, tạo việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp xây dựng nông thôn mới... Giai đoạn 2019 – 2022, tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp trong toàn tỉnh đạt hơn 86.118 hộ, chiếm 84,56% số hộ đăng ký. Trong đó, cấp xã là 58.282 hộ chiếm 67,67%; cấp huyện là 19.080 nghìn hộ, chiếm 22,16 %; cấp tỉnh là trên 8.756 hộ chiếm 10,17 %; doanh nhân nông thôn là 1.035 hộ.

Responsive image 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang  Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn; Nông dân trong tỉnh cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp; chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm thật sự an toàn, có thương hiệu và giá trị kinh tế cao; Cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh vùng nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân

Responsive image 
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, giai đoạn 2019-2022

Responsive image 
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, giai đoạn 2019-2022

 Responsive image
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, giai đoạn 2019-2022

Đại hội đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm logo cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, giai đoạn 2019-2022./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online