Khối Thi đua 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

08:56 01/02/2021

Ngày 29/01/2021, Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế (Khối thi đua 1) gồm các đơn vị: Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

    Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua và đại diện Lãnh đạo cùng với Chuyên viên của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

Responsive image   

Năm 2020,việc tổ chức các hoạt động, khen thưởng của Khối thi đua 1 được quan tâm và thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho các thành viên trong Khối cũng như cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Việc phát động phong trào thi đua, đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và kịp thời có tác dụng động viên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích được biểu dương. 

Responsive image

   Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã trao đổi, thảo luận đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

    Cũng tại Hội nghị Khối thi đua đã thống nhất bầu chọn Ban Quản lý Khu kinh tế đảm nhận Khối trưởng; Sở Giao thông vận tải Khối phó Khối thi đua 1 năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online