Tập huấn công tác bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm (Sắc phong) năm 2020
Công tác Văn thư lưu trữ

Tập huấn công tác bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm (Sắc phong) năm 2020

05:15 02/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Kế hoạch số 71/KH-CCVTLT ngày 05/6/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về tập huấn công tác quản lý, bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm (Sắc phong) tại các đình thần trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020.

Ngày 25/9/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp với Trung tâm lưu trữ Quốc gia II - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Tập huấn công tác bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm (Sắc phong) cho gần 150 đối tượng là thành viên Ban Quý tế, Ban tế tự, Ban Quản lý di tích các đình thần, phủ thờ họ tộc và cán bộ quản lý các phòng Nội vụ của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.


 Responsive image
Ảnh: Phát biểu khai mạc của Ông Nguyễn Văn Tuấn,Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Đến dự khai giảng có Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ông Dương Văn Lịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn, Ông Võ Quang Sơn, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tiến sĩ Lê Hữu Phước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ly, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Responsive image 
Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Sau lễ khai giảng, lớp tập huấn được các giảng viên, báo cáo viên giới thiệu các chủ trương, định hướng chỉ đạo Đảng, Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ; công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quý, hiếm; trong đó đặc biệt là công tác bảo quản tài liệu sắc phong. Ngoài ra các giảng viên, báo cáo viên đã giới thiệu về thực trạng công tác quản lý, bảo quản sắc phong tại một số địa phương, những cách làm hay, những hành động tốt đẹp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của sắc phong… 

 Responsive image
Ảnh: Các giảng viên, báo cáo viên
  
Responsive image
Ảnh: Giới thiệu sắc phong và ý kiến đóng góp

Thông qua đó, để ngành Lưu trữ tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, kiến nghị với ngành chức năng quan tâm, định hướng và đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao công tác quản lý và hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quan tâm chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị của tài liệu sắc phong, nguồn di sản độc đáo, quý hiếm, nguồn tư liệu có giá trị về nhiều phương diện./.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online