Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Công tác Văn thư lưu trữ

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

03:21 19/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-VTLTNN ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Quyết định số 17/QĐ-VTLTNN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh An Giang và Công văn số 169/VTLTNN-NVĐP ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh An Giang.

 Trong 02 ngày, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 do ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước làm Trưởng đoàn, bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên khác đã tiến hành kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các đơn vị gồm: Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Cục Hải quan, UBND thành phố Châu Đốc, UBND huyện Châu Thành và làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Đoàn Kiểm tra làm việc với Sở Nội vụ

Responsive image

  Kiểm tra thực tế tại Kho Lưu trữ Sở Nội vụ

Responsive image

Kiểm tra thực tế tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Responsive image

 Đoàn Kiểm tra làm việc với Cục Hải quan

Responsive image

Đoàn Kiểm tra làm việc với UBND thành phố Châu Đốc

Responsive image

  Đoàn Kiểm tra làm việc với UBND huyện Châu Thành

Responsive image

Ông Ngô Hồng Yến Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

  Sau khi kiểm tra Đoàn kiểm tra đã có đánh giá sơ bộ về tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh An Giang: Tỉnh đã chủ động có những biện pháp chỉ đạo việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống trên đại bàn tỉnh. Công tác chỉnh lý tài liệu thực hiện theo quy trình nghiệp vụ tại Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 05 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính và các văn bản có liên quan.

  Quy trình chỉnh lý tài liệu được tiến hành đầy đủ các bước theo quy định, các tài liệu được tiến hành từ bước đầu tiên là phân loại theo năm và đến bước cuối cùng là lập thành các Mục lục hồ sơ hoàn chỉnh đạt chất lượng cao,… Ngoài ra Đoàn Kiểm tra còn hướng dẫn và giải thích những khó khăn, vướng mắc trong công tác văn thư, lưu trữ tại những nơi Đoàn đến kiểm tra./.

Phan Thanh Cường (Phó Trưởng Phòng Thu thập - Chỉnh lý)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online