Lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022
Công tác Tôn giáo

Lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022

04:16 30/05/2022

Ngày 25/5/2022, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022. Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia lớp học có 110 học viên là thành viên Ban Quản lý, người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các học viên được nghe triển khai, phổ biến 02 chuyên đề về: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang về quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh ; Các quy định tổ chức hoạt động của cơ sở tín ngưỡng là di tích và các văn bản có liên quan.


Responsive image 

Responsive image
Quang cảnh lớp tập huấn


Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức, thống nhất trong cách quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho Ban Quản lý và người đại diện các cơ sở tín ngưỡng hợp pháp trên địa bàn tỉnh.
Được biết, toàn tỉnh An Giang hiện có 266 cơ sở tín ngưỡng được công nhận, trong đó có 08 cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích cấp quốc gia và 32 cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích cấp tỉnh./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online